info@alarmco.be | 052 - 554 123 | 0499 - 73 00 73

BOSCH DS

 

De inbraakcentrales DS7080iP-32 met Acht zones kunnen
in secties worden verdeeld en uitgebreid tot 32 zones. Ze
accepteren maximaal 24 ID-nummers (PIN's), kunnen vanaf
een bedieneenheid of op afstand worden geprogrammeerd,
bieden ondersteuning in meerdere talen en beschikken over
een breed aanbod van functies.

Basisfuncties

Programmeerbaar met Bedieneenheid
Maakt gebruikt van DS7447E of DS7447V2 LCD (liquidcrystal display) bedieneenheden. Dure
handprogrammeerapparatuur is niet nodig.

 

Programmeerbaar op Afstand

Maakt gebruik van een standaard Hayes-modem en
WDSRP2-software voor Windows® en een computer die
onder Windows draait voor het programmeren op afstand.
Het gebruik van een externe computer voor het uitvoeren
van diagnoses, het activeren van systemen en zones uit te
schakelen vermindert het aantal servicebezoeken.

Twee Secties


De DS7080iP-32 kan in twee secties worden verdeeld.
Gebruikers toewijzen aan een of beide secties. Algemene
zones programmeren om gebruikers toegang te verlenen tot
gebieden (foyers en ingangen). Secties en algemene zones
zijn toegankelijk voor aangewezen gebruikers van alle
bedieneenheden.

 

24 PIN's

Ondersteunt 24 PIN's in elke combinatie van vier of zes
cijfers. PIN's toewijzen als master-PIN's die voor het
herprogrammeren van PIN's kunnen worden gebruikt. PIN's
kunnen worden geprogrammeerd met zeven
autorisatieniveaus waarmee het overbruggen van zones,
testen en uitschakelen van het systeem beperkt kan
worden.

 

Logboek voor 100 Gebeurtenissen

Een logboek voor 100 gebeurtenissen, dat op de DS7447E
of DS7447V2 bedieneenheden kan worden uitgelezen of
worden geüpload naar de WDSRP2-software voor
programmeren op afstand, houdt de
systeemgebeurtenissen zoals in-/uitschakelen, alarm- en
storingsmeldingen bij op datum en tijd. De installateur kan
programmeren welke gebeurtenissen worden opgeslagen.